SERTIFIKATIOCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva Republike Srbije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji Republike Srbije (Sl.glasnik RS, br. 30/10) i pripadajućim pravilnicima. Takođe, OCS je akreditovan u skladu sa standardom ISO / IEC 17065:2012 za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji kao i proizvoda sa geografskim poreklom od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).
*Od 21.juna 2013.godine OCS se nalazi na listi kontrolnih tela čiji je sistem kontrole i sertifikacije organske proizvodnje priznat od strane Evropske komisije kao ekvivalentan sistemu kontrole i sertifikacije kako je to propisano u Regulativi 834/2007. To znači da je sertifikat koji je izdat od strane OCS-a za organske proizvode namenjene izvozu priznat u Evropskoj Uniji.